NIP : 196908021994122002
NIDN : 0002086904
Pangkat : Pembina
Golongan : IVa
: Lektor Kepala
KBK : Fisika Bumi
Pendidikan :  
 S1 : Jurusan Geofisika dan Meteorologi ITB (1988 - 1993)
 S2 : Jurusan Fisika ITB (1998 -2000): Fisika Bumi
 S3 : -
Publikasi :
Website : -

Info Penting

Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Genap 2017/2018 21 Mei-5 Juni 2018
Toggle Bar