NIP : 198304222005011002
NIDN : 0022048301
Pangkat : Penata
Golongan : IIIc
: Lektor 
KBK : Fisika Bumi
Pendidikan :  
 S1 : Jurusan Fisika Universitas Andalas (2000 - 2004)
 S2 : Jurusan Fisika ITB (2007-2010): Fisika Bumi
 S3 : -
Email  : ardhee@fmipa. unand.ac.id
Publikasi :
Website : -

Info Penting

Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Ganjil 2018/2018 4-15 Desember 2017
Toggle Bar