NIP : 196904191997022001
NIDN : 0019046905
Pangkat : Penata
Golongan : III c
: Lektor
KBK : Fisika Material
Pendidikan :  
 S1 : Jurusan Fisika Universitas Riau (1988 - 1994)
 S2 : Universiti Kebangsaan Malaysia (Material Science)
 S3 : Universiti Kebangsaan Malaysia (Material Science)
Email  : dwipuryanti@fmipa. unand.ac.id
Publikasi :
Website : -

Info Penting

Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Genap 2017/2018 21 Mei-5 Juni 2018
Toggle Bar