NIP : 198305312006042001
NIDN : 0031058302
Pangkat : Penata Muda Tk I
Golongan : III b
: Lektor
KBK : Fisika Instrumentasi
Pendidikan :  
 S1 : Jurusan Fisika ITB (2001 - 2005)
 S2 : Jurusan Fisika ITB (2008 - 2010): Instrumentasi
 S3 : -
Email  : meqorry@fmipa. unand.ac.id
Publikasi :
Website : -

Info Penting

Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Genap 2017/2018 21 Mei-5 Juni 2018
Toggle Bar